نظرسنجی محصولات شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان


میزان رضایت مندی شما ازکیفیت محصولات لیفود را چگونه ارزیابی می کنید؟

میزان رضایت مندی شما ازکیفیت بسته بندی محصولات لیفود را چگونه ارزیابی می کنید؟

آیا قیمت محصولات لیفود در مقایسه با محصولات مشابه مناسب تر می باشد؟

میزان رضایت مندی شما از تنوع سبد محصولات لیفود چگونه ارزیابی می کنید؟

شما بیشتر کدام محصول لیفود را استفاده نمودید؟

میزان رضایت مندی شما از میزان دسترسی به محصولات لیفود چگونه ارزیابی می کنید؟

آیا محصولات لیفود را به افراد دیگر معرفی خواهید کرد؟

میزان رضایت مندی شما از رفتار پرسنل لیفود با مشتریان را چگونه ارزیابی می کنید؟

میزان رضایت مندی شما از پیگیری نظرات،شکایات و پیشنهادات چگونه ارزیابی می کنید؟

آیا دوباره محصولات لیفود را خریداری خواهید کرد؟